МОН СТАРТИРА КОНКУРС ЗА НАЙ-ДОБЪР ЧАС В МУЗЕЙ

МОН СТАРТИРА КОНКУРС ЗА НАЙ-ДОБЪР ЧАС В МУЗЕЙ

Министерството на образованието и науката (МОН) стартира конкурс за най-добър учебен час в музей. В него може да се включат всички учители в страната, които през тази учебна година са използвали музеите като образователна среда. До средата на юли те трябва да представят портфолио с материали от уроците – снимки, дискове с видеа, рисунки или други индивидуални работи на децата. Участниците ще бъдат оценявани от комисия в МОН, като се предвижда класираните на призовите места да бъдат предложени за наградата на Министерството „Константин Величков“ за заслуги в образованието.

И през тази година училищата в страната ще могат да организират изнесени часове в музеи и галерии по модул на националната програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“. Предвидени са 500 000 лв., като с тях ще се осигурят занимания за 7000 български ученици. В момента Министерството на образованието и науката и Министерството на културата работят по споразумение за включване на сценичните изкуства като възможност за изнесено обучение.

Музеите в страната може да кандидатстват и за новоучредената награда „Училището в музея, музеят в училището“ на Комисията по образованието и науката в Народното събрание. Целта на наградата, която ще се връчва всяка година, е да се насърчи практиката културните институции да се превръщат в живи класни стаи, изследователски лаборатории и дискусионни клубове. Номинациите може да се подават в периода от 1 януари до 30 април на съответната година освен от самите културни институции, от училища и от отделни учители. Идеята за новата награда възникна на кръгла маса в Народното събрание през 2016 г., когато народните представители, МОН, представители на музеи, галерии и училища се обединиха около необходимостта от сътрудничество за повишаване на нивото на образование и култура у младите. Учредяването й е по инициатива на председателя на Комисията по образованието и науката в Народното събрание Милена Дамянова.

Споделете

GoTop