МС ПРЕДЛАГА НА ПАРЛАМЕНТА ДА РАТИФИЦИРА СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ШВЕЙЦАРСКИ ТЕХНОЛОГИЧНИ ИНСТИТУТИ, СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ И БЪЛГАРСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО

МС ПРЕДЛАГА НА ПАРЛАМЕНТА ДА РАТИФИЦИРА СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ШВЕЙЦАРСКИ ТЕХНОЛОГИЧНИ ИНСТИТУТИ, СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ И БЪЛГАРСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО

Министерският съвет предлага на Народното събрание да ратифицира Споразумение между Швейцарския федерален технологически институт в Цюрих, Швейцарския федерален политехнически институт в Лозана, Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и правителството на Република България.

С подписаното през май 2021 г. споразумение бе утвърдено партньорството между тези организации в рамките на създадения Институт за научни изследвания в областта на компютърните науки към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (СУ). Той е резултат от съвместна инициатива на Софийския университет, Министерството на образованието и науката и швейцарските технологични институти в Цюрих (ETHZ) и Лозана (EPFL) – два от водещите университети в света.

Институтът към СУ е първият такъв институт в Източна Европа. Целта е той да се превърне в световен научен и образователен лидер в областта на компютърните науки и изкуствения интелект. Инициативата се разглежда като стратегически проект за България и региона.

Интерес за сътрудничество с Института проявяват както международни и местни технологични компании, така и международно признати учени.

Предвидено е новото звено да получава наставничество от представители на двата швейцарски института, които работят по утвърдени в световен мащаб иновативни практики и модели, в т.ч. по отношение на обучението на докторанти, кариерното развитие и хабилитацията и др.

Споделете

GoTop