МВР И МО ЩЕ МОГАТ ДА ПРЕДЛАГАT ПО-ГОЛЯМ ПРИЕМ В НАПРАВЛЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“

МВР И МО ЩЕ МОГАТ ДА ПРЕДЛАГАT ПО-ГОЛЯМ ПРИЕМ В НАПРАВЛЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“

Академията на Министерството на вътрешните работи и висши военни училища ще могат да обучават повече студенти по професионално направление „Национална сигурност“, ако системите на МВР и на отбраната се нуждаят от повече кадри за гарантиране сигурността на страната.

Това позволява промяна в постановление № 64 на Министерския съвет, която добавя алгоритъм за определяне на приема в четири висши училища, различен от този, който се прилага за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в останалите държавни университети.

Освен в Академията на МВР, кадри за опазване на националната сигурност се подготвят и в три висши военни училища – Военна академия „Георги Стойков Раковски“ – София, Национален военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново и Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ – Варна. Кадри за националната сигурност се обучават и в други университети, но само на възпитаниците на тези четири училища се осигурява задължителна служба в съответните структури, което е предпоставка за гарантиране на необходимия брой подготвени кадри за изпълнение на функционалните задачи на държавните органи.

Обучението на по-голям брой студенти ще бъде възможно след мотивирано предложение на министрите на вътрешните работи и на отбраната до министъра на образованието и с решение на правителството.

Снимката е от сайта на Академията на МВР

Споделете

GoTop