На 14 и 15 юни в Русе ще се проведе последното събитие в областта на висшето образование от календара на Българското председателство на Съвета на Европейския съ

На 14 и 15 юни в Русенския университет „Ангел Кънчев” ще се проведе семинар „В подкрепа на институционалната промяна във висшето образование”. Това е последното събитие в областта на висшето образование от календара на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз. Събитието е посветено на инструмента HEInnovate – съвместна инициатива на Европейската комисия и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

През 2014 година България стана първата държава, в която беше направен обстоен преглед на степента на предприемачество в системата на висшето образование – институционален преглед на пет висши училища (Икономически университет – Варна, Лесотехнически университет – София, Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски” – София, Русенски университет „Ангел Кънчев” и Технически университет – София), както и на цялостната система за висше образование. Привличането на България в този процес засили интереса както на преподаватели и студенти, така и на предприемачи и изследователи, работещи в тази сфера.

HEInnovate позволява да се оцени ефективността на институциите в седем области: 1. Лидерство и управление; 2. Организационен капацитет; 3. Преподаване и учене; 4. Пътеки за предприемачи; 5. Сътрудничество между университетите и бизнеса; 6. Интернационализиране на институциите; 7. Измерване на въздействието.

Инициативата HEInnovate придобива все по-голяма популярност не само в Европа, но и в САЩ и държави от Азия. Все повече стават и страните, включили се в провеждането на национални прегледи за степента на предприемачество във висшите им училища – Полша, Ирландия, Унгария, Холандия, Австрия, Хърватия. В началото на тази година стартира и международната мрежа за разработване на политики с помощта на инструмента HEInnovate, която включва експерти и професионалисти от различни сфери, свързани с предприемачеството.

Семинарът в Русе ще предостави възможност за дискусии по отделни теми от измеренията на HEInnovate. Отделна затворена сесия „Да обучим обучаващите” ще осигури възможност за обучение на 40 европейски експерти и преподаватели.

Споделете

GoTop