НАД 1,2 МЛН. ЛЕВА СЕ ОСИГУРЯВАТ ЗА УЧЕНИЧЕСКИ ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ

НАД 1,2 МЛН. ЛЕВА СЕ ОСИГУРЯВАТ ЗА УЧЕНИЧЕСКИ ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ

Общо 1 231 035 лв. се предоставят от правителството по бюджетите на общините по Националната програма „Ученически олимпиади и състезания“, модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“.

Средствата са предназначени за провеждане на допълнителна работа с ученици за подготовката им за олимпиади. В тях са включени и средства за администриране на дейностите, свързани с обучението им, както и за участието на учители и ученици в национални олимпиади и състезания. Модулът цели създаването на допълнителни условия за изява на учениците с таланти, както и мотивиране на учителите за работа с ученици с изявени способности.

Споделете

GoTop