НАД 1,5 МЛН. ЛЕВА СЕ ОСИГУРЯВАТ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ ОСНОВНАТА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ

НАД 1,5 МЛН. ЛЕВА СЕ ОСИГУРЯВАТ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ ОСНОВНАТА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ

Общо 1 538 198 лв. се предоставят от правителството по бюджетите на общините за реализация на Националната програма „С грижа за всеки ученик“. Тя включва два модула – Модул 1 „Осигуряване на допълнително обучение на учениците от началния етап на основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка“ и Модул 2 „Осигуряване на допълнително обучение на учениците от прогимназиалния етап на основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка“.

Средствата са предназначени за провеждане на допълнително обучение на учениците от основната образователна степен, които срещат трудности при овладяване на учебния материал по български език и по математика. В тях са включени и средства за администриране на дейностите, свързани с обучението им. Отпуснатата сума е предвидена по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2018 г.

Споделете

GoTop