НАД 1000 ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПОДГОТВЯТ БЪДЕЩИ УЧИТЕЛИ ЧРЕЗ ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИ

НАД 1000 ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПОДГОТВЯТ БЪДЕЩИ УЧИТЕЛИ ЧРЕЗ ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИ

Над 1000 преподаватели от различни висши училища в страната вече прилагат иновативни образователни технологии и компетентностен подход при подготовката на студенти – бъдещи учители. Това съобщи министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков при откриването на Център за иновативни образователни технологии в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив (АМТИИ).

Центърът е изграден по Националната програма на МОН „Повишаване компетентностите на преподавателите от държавните висши училища, подготвящи бъдещи учители“. Нейна цел е обучението на студентите по педагогически специалности да стане по-компетентностно и практически насочено, както и да развият умения за използване на съвременни дигитални технологии при преподаването. За постигането ѝ е самите университетски преподаватели преминават целенасочени обучения в две направления – иновативни технологии и компетентностен подход, които впоследствие предават на студентите-бъдещи училите.

„Тази програма е изключително важна, защото ние искаме в рамките на училищното образование все повече и по-реално да навлезе компетентностният подход. Учениците да учат не само за оценки и за възпроизвеждане на знанията, а да придобият реални умения за живота, които да им дадат възможност след това да се реализират успешно“, каза министър Цоков.

Той откри новия Център за иновативни образователни технологии в АМТИИ заедно с ректора на Академията доц. д-р Жан Пехливанов. В него ще се обучават около 40 педагогически специалисти от Академията, които впоследствие ще приложат в центъра своите знания и умения за подготовка на студентите бъдещи учители, както и на докторанти и на преподаватели от останалите направления във висшето училище. Учители от средните училища също ще могат да повишават квалификацията си в новосъздадения център. Той е част и от Националната мрежа от университетски центрове по иновативни образователни технологии с цел бърз обмен на знания, опит и добри практики в тази област.

Официалната церемония по откриването домакинства проф. д-р Галина Петрова-Киркова – директор на Департамент за езикова и специализирана подготовка към Академията. На събитието присъстваха настоящият и бивш ректор на Аграрен университет Пловдив, доцент д-р Боряна Иванова и проф. д-р Христина Янчева и новоизбраният ректор на Университета по хранителни технологии в Пловдив – проф. д.н. инж. Галин Иванов, дългогодишни партньори на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“, както и представители на академичното ръководство и преподавателския състав на Академията.

Споделете

GoTop