НАД 12 МЛН. ЛЕВА СЕ ОТПУСКАТ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ЗАЩИТЕНИ СПЕЦИАЛНОСТИ И ТАКИВА С ОЧАКВАН НЕДОСТИГ НА ПАЗАРА НА ТРУДА

НАД 12 МЛН. ЛЕВА СЕ ОТПУСКАТ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ЗАЩИТЕНИ СПЕЦИАЛНОСТИ И ТАКИВА С ОЧАКВАН НЕДОСТИГ НА ПАЗАРА НА ТРУДА

Общините получават допълнително 12 055 719 лева от централния бюджет за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и специалности, за които се очаква недостиг от специалисти на пазара на труда през учебната 2022/2023 година.

С тези средства ще се допълни издръжката на обучението на 11 433 ученици от 245 училища.

По този начин се осигурява необходимият финансов ресурс на общинските училища за подготовката на кадри за специалности от професии и отрасли, необходими за местната, регионалната и националната икономика в дългосрочен план.

Споделете

GoTop