НАД 13 МЛН. ЛВ. БЯХА ОДОБРЕНИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ НА ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

Правителството отпусна средства в размер до 13 100 000 лева, с които ще бъдат финансирани проекти от конкурса на Фонд „Научни изследвания“ за фундаментални изследвания, включително свързани със значими обществени предизвикателства в резултат на пандемията от COVID-19.

Необходимите средства за финансиране на конкурсните проекти са в размер на 3 100 000 лв. До 10 000 000 лв. се отпускат за изпълнението на годишната програма на Фонда в по-голям обем, с които ще бъдат финансирани 150 нови проектни предложения.

„В рамките на мандата правителството направи много за образованието, науката, иновациите и развитието на проектите в тази сфера“, посочи министър-председателят Бойко Борисов.

Председателят на БАН Юлиан Ревалски постави акцент върху ползите от финансирането на фундаменталните научни изследвания на проектен принцип и изтъкна, че те са в основата на приложните и иновационните изследвания.

Очаква се в резултат от изпълнението на проектите да се постигне повишаване на количеството и качеството на фундаменталните научни изследвания, по-интензивни връзки между науката, образованието, бизнеса и обществото, както и участие на български учени в международни проекти.

Споделете

GoTop