НАД 133 000 ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ЩЕ БЪДАТ ПОДКРЕПЕНИ ПО ПРОЕКТИ НА МОН

НАД 133 000 ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ЩЕ БЪДАТ ПОДКРЕПЕНИ ПО ПРОЕКТИ НА МОН

257 млн. лева европейско финансиране ще бъдат инвестирани в подкрепа и приобщаване на деца и ученици по проектите „Силен старт“ и „Успех за теб“, които МОН изпълнява в рамките на европейската програма „Образование“. Това стана ясно по време на форума „Силен старт за твоя успех“, който се проведе в Младежкия дом във Враца. Събитието бе открито от заместник-министрите на образованието и науката Наталия Митева и Емилия Лазарова.

„По двата проекта се предвижда да бъдат обхванати общо над 133 000 деца и ученици и още толкова родители, съобщи зам.-министър Митева. Тя отбеляза, че двата проекта надграждат модели, инструменти и програми, включително добри практики по проекти изпълнявани през предходния програмен период. “Работата в задължителните часове в детски градини и училища се нуждае от допълнителна подкрепа за учениците. Именно в тази посока са дейностите по проектите, съфинансирани от Европейския съюз“, каза още тя.

„Целта на проекта „Успех за теб“ е да разгърне потенциала за личностно развитие на учениците с цел трайното им приобщаване в училищното образование и подобряване на образователните им резултати“, посочи зам.-министър Емилия Лазарова. Проектът стартира миналата година и ще продължи до края на 2027 година. По него са класирани 1 476 училища, от които 1 431 изпълняват дейности, насочени към обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на ученици от уязвими групи, а 188 от тях ще работят с ученици с изявени дарби.

В рамките на проекта се работи интензивно с родители на ученици от уязвими групи. Акцент при дейностите, свързани с допълнителна подкрепа, се поставя върху насърчаването и разгръщането на потенциала на децата от начален и прогимназиален етап със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби. Също така ще се използват алтернативни модели за подготовка на ученици с изявени дарби за участие в пленери, в национални и международни конкурси, олимпиади и състезания. Има средства за оборудване на специализирани кабинети, както и на специализирани дидактически материали, методики, специални учебни програми.

С най-новия проект „Силен старт“ се надграждат заниманията и подкрепата за детските градини. По него над 75 000 деца и родители на деца в градини и яслени групи ще получат подкрепа в следващите пет години. Ще се предоставя допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца със СОП, в риск, с хронични заболявания и изявени дарби за трайното приобщаване в предучилищното образование. За целта детските градини могат да наемат психолози, логопеди и ресурсни учители. Ще се подобрят възможностите за осъществяване индивидуална и групова работа за психо-социална рехабилитация, както за подкрепа на развитие на интересите и способностите на децата с изявени дарби. На фокус ще бъде също и намаляване на броя на отпадналите от образователната система. Чрез различни инициативи и мероприятия родители ще бъдат активно включвани в процеса на предучилищно образование и в живота на образователната институция.

Децата, учениците и учители и директори, които участваха във форума, организиран от МОН и РУО-Враца, бяха приветствани от г-жа Еманюел Гранж от Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ към Европейската комисия, която е началник отдел, отговарящ за България и Румъния. За грижата и усилията към всяко дете в община Враца и за привличането на родителите като партньори говори в приветствието си зам.-кметът на града Петя Долапчиева.

Най-смислените инвестиции са в образование, посочи проф. Георги Вайсилов, изпълнителен директор на ИА „Програма за образование“. Той допълни, че през новия програмен период програма „Образование“ ще продължи да надгражда постигнатото в предишния период. „Това е инвестиция в по-доброто бъдеще на младите хора“, каза още той.

В рамките на форума добри практики от работата си по проектите представиха Калина Дуранкева, директор на Детска градина „Българче“ и Гергана Атанасова, родител на дете от детската градина. Петя Петкова – помощник възпитател в ДГ „Брезичка“, гр. Враца, Жана Димитрова – директор на Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“, с. Бутан и Венелин Бешков ученик от 5 клас в същото училище, Снежана Карамелска – образователен медиатор Основно училище „Отец Паисий“, с. Борован и Антонина Сиракова – помощник на учителя в Основно училище „Св. Климент Орхидски“ в гр. Бяла Слатина.

Деца от детски градини и училища показаха своите таланти в различни изкуства. Ученици от училища в три отбора показаха знания по време на нетрадиционна образователна викторина с практически задачи, гатанки и други въпроси. Най-малките работиха в пет работилнички и изработиха цветни великденски подаръци и играчки за гостите на форума. Детските градини са участвали в проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“. Умения в професионалното образование показаха ученици от ПГ в Мездра.

Началникът на РУО Враца Лорета Колева поздрави учениците за показаните умения и ги отличи с грамоти и ранички с принадлежности за училище.

Споделете

GoTop