НАД 150 ДЕЦА ОТ ЧИКАГО ИМАТ ДИПЛОМА ЗА ВЛАДЕЕНЕ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

НАД 150 ДЕЦА ОТ ЧИКАГО ИМАТ ДИПЛОМА ЗА ВЛАДЕЕНЕ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Над 150 български деца от Чикаго са издържали теста по български език в рамките на програмата “Печат за двуезичност” (Seal of Biliteracy) и са получили дипломите си.

Тази година 39 ученици са част от VI-та изпитна сесия, която се провежда заедно със специалистите от СУ “Св. Климент Охридски”. Тестът бе изработен в партньорство с Министерство на образованието и науката на България.

Българският консул в Чикаго Иван Анчев съобщи, че е връчил дипломи на 7 българчета от Чикаго, издържали теста. Той благодари на учениците, на техните родители и на директорите на училищата “Св. София” Даниела Михайлова и на БУЦ “Знание” Лили Паслиева за постоянството и положените усилия. В началото на новата година още 32 деца от Чикаго ще получат дипломите си.

Министерството на образованието и науката създаде условия и организация да се сертифицира владеенето на български език по Общата европейска езикова рамка (ОЕЕР). Съвместно със Софийския университет бе изработен Регламент за провеждане на изпитите по български език. Благодарение на него учениците от неделните училища в чужбина могат да сертифицират знанията си по Общата европейска езикова рамка. Въведени бяха и по-ниски такси. Изработени бяха и учебни програми от 1 до 12 клас за изучаване на езика като чужд или втори и следващ в обучението на децата, учебните помагала вече са съобразени с ОЕЕР. Има възможност за дистанционна форма на обучение в чужбина, както и да бъдат допълнително финансирани всички неделни училища, които сертифицират езиковите компетентности на своите ученици.

На всеки кандидат, успешно издържал предвидените писмен и устен изпит, се издава сертификат за ниво на владеене на български език като чужд. Документът има международна валидност и е безсрочен.

Изпитните тестове на ДЕО отговарят напълно на 17-те стандарта на АЛТЕ – неправителствена организация със статут на участник в Съвета на Европа и консултант на ООН по въпросите на езиковата политика.

Изпитът се администрира и онлайн, а регистрацията в сайта http://bg.e-learning-deo.uni-sofia.bg/ дава възможност на кандидатите да правят упражнения, както и примерни тестове.

Езиковият тест по български език вече е признат и включен в програмата „Сертификат за двуезичност“ в САЩ. Българският език в САЩ чрез сертифициране е признат в щатите Илинойс, Минесота, Мичиган, Мериленд, Масачузетс, Вирджиния, окръг Колумбия и Северна Каролина. Полученият сертификат ще дава допълнително предимство на учениците от българските неделни училища при кандидатстване в университет, тъй като много от висшите училища в САЩ признават доказаното с документа двуезичие на кандидата.

Сертификатът за ниво на владеене на български език носи преференции и за младите българи от чужбина, желаещи да продължат образованието си в България. Предвидена е възможност оценката от сертификата, с минимално ниво не по-ниско от В2, да бъде зачитана по решение на Академичния съвет на висшето училище като балообразуваща оценка за отделни специалности.

Споделете

GoTop