НАД 17 000 УЧИТЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕ ЗА ДИГИТАЛНАТА РАНИЦА

НАД 17 000 УЧИТЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕ ЗА ДИГИТАЛНАТА РАНИЦА

17 323 учители ще преминат обучение за работа с платформата „Дигитална раница“ и използване на иновативни методи на преподаване.

Обученията са за два квалификационни кредита – общо 32 часа. Всеки от учителите ще придобие компетентност да използва и прилага различните функционалности и дигитални образователни ресурси в платформата. Те ще могат да разработват електронни уроци по своите предмети, които да публикуват и за общодостъпно ползване в „Дигиталната раница“.

Към момента почти всички дейности по изграждане на единната безплатна електронна платформа за обучение са приключили. В нея са качени всички учебници от 1. до 7. клас. От следващата учебна година и учебниците от 8. до 12. клас ще бъдат достъпни безплатно в „Дигиталната раница“. Необходимо е обаче тя да се „напълни“ с допълнително съдържание – онлайн уроци, упражнения, тестове, създадени и споделени от самите учители. За всеки одобрен и публикуван за общодостъпно ползване урок учителят, който го е изготвил, получава заплащане от 179 лева. Предстоящите обучения на учителите ще се провеждат по 109 програми, разработени от 9 университета и 14 обучителни организации.

Педагогическите специалисти, участвали в курсовете, ще получат удостоверение с присъдени квалификационни кредити.

Платформата „Дигитална раница“ е финансирана по проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Споделете

GoTop