НАД 18 МЛН. ЛЕВА СЕ ОТПУСКАТ ЗА ПОКРИВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ РАЗХОДИ НА ПЪТУВАЩИ УЧИТЕЛИ

НАД 18 МЛН. ЛЕВА СЕ ОТПУСКАТ ЗА ПОКРИВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ РАЗХОДИ НА ПЪТУВАЩИ УЧИТЕЛИ

Общо 18 588 013 лева се одобряват за възстановяване на разходите за транспорт или за наем по месторабота на педагогическите специалисти, които работят в населено място извън местоживеенето си.

С тях ще бъдат възстановени разходите на 17 497 педагогически специалисти от 2821 общински образователни институции в системата на предучилищното и училищното образование.

От тях 3690 са пътуващи учители от 1081 детски градини, 13 650 – от 1684 училища и 157 педагогически специалисти – от 56 центъра за подкрепа за личностно развитие.

С част от средствата се възстановяват и разходите за наем на 57 педагогически специалисти от 45 институции.

Споделете

GoTop