НАД 28 МЛРД. ЕВРО ЗА ПРОГРАМИТЕ „ЕРАЗЪМ+“ И „ЕВРОПЕЙСКИ КОРПУС ЗА СОЛИДАРНОСТ“ ДО 2027 Г.

НАД 28 МЛРД. ЕВРО ЗА ПРОГРАМИТЕ „ЕРАЗЪМ+“ И „ЕВРОПЕЙСКИ КОРПУС ЗА СОЛИДАРНОСТ“ ДО 2027 Г.

С над 28 млрд. евро новите програми „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“ ще подкрепят образователната мобилност и транснационални партньорства с участието на близо десет милиона европейци и ще дадат възможност на 270 хил. млади хора да се включат в проекти за солидарност. Това стана ясно при откриващата конференция за двете европейски програми за новия седемгодишен период 2021-2027 г. Събитието се организира от Центъра за развитие на човешките ресурси в ролята му на Национална агенция по „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“.

На конференцията бяха отличени за добри резултати проектите на 17 организации, изпълнявани в първия седемгодишен програмен период до 2020 г.

„Еразъм+ е уникална програма по своя размер, обхват и световно признание. С близо два пъти по-голям бюджет програмата ще помогне да се справим с новите предизвикателства в областта на образованието, обучението, младежта и спорта. Искам много повече хора да се възползват от тези възможности и затова се стремихме да опростим управлението на проектите, така че повече и по-разнообразни организации да помогнат на по-голям брой хора да учат. Инвестираме също и в иновации. Например чрез новите учителски академии, новата инициатива за европейските университети или новите центрове за високи постижения в областта на професионалното образование и обучени“, каза във видео приветствие към конференцията еврокомисарят по иновациите и младежта Мария Габриел.

„Еразъм+ обхваща ученици, университети, хора, които са извън образователната система, но участват в ученето през целия живот. Това е програма за опознаване на света от нашите деца, от младежите; за обмяна на идеи и опит, така че най-добрите идеи да се разпространяват максимално бързо в цяла Европа. От 2014 г. Еразъм+ се разви доста бързо в България. Само за 2020 г. се включиха десетки хиляди участници и бяха използвани близо 100 млн. лв. Има добра основа, върху която да продължим в следващите години“, заяви министърът на образованието и науката проф. Николай Денков.

В конференцията участва и министърът на младежта и спорта Андрей Кузманов, който посочи, че Еразъм+ разполага с разполага с 480 млн. евро за спорт. „Убеден съм, че младежите познават добре тези програми и с новите правила ще се включат още по-активно“, каза министър Кузманов.

3126 български проекта на стойност близо 237 млн. евро са финансирани по „Еразъм+“ за периода 2014 – 2020 г. Осъществени са над 130 хил. учебни и образователни мобилности от страната. За двете години, откакто е създадена през 2018 г., програма „Европейски корпус за солидарност“ е финансирала 235 български проекта за близо 6.2 млн. евро. В нея са участвали 1470 младежи от България.

Заради успеха през последните седем години на европейско ниво финансирането по новата програма „Еразъм+“ беше увеличено близо два пъти. В новия програмен период програмата ще бъде още по-приобщаваща и достъпна, по-зелена и дигитална и ще подпомага устойчивостта на системите за образование и обучение срещу предизвикателства като пандемията от COVID-19. „Еразъм+“ ще мобилизира стотици хиляди образователни институции в цяла Европа от предучилищното до висшето и продължаващото образование, както и местните и регионални власти, ускорявайки процеса по възприемането на иновативни практики и образователни подходи.

Споделете

GoTop