НАД 3 МЛН. ЛЕВА ЗА ДИСПЛЕИ, ЛАПТОПИ И СПЕЦИАЛИЗИРАН СОФТУЕР В УЧИЛИЩАТА

НАД 3 МЛН. ЛЕВА ЗА ДИСПЛЕИ, ЛАПТОПИ И СПЕЦИАЛИЗИРАН СОФТУЕР В УЧИЛИЩАТА

Правителството одобри допълнителни трансфери от 3 668 544 лв. за финансово осигуряване на дейности по две национални програми за развитие на образованието.

Основните средства са по „Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование”. 3 010 500 лв. са за техническо обезпечаване на учебния процес – за закупуване на дисплеи или лаптопи за 291 училища.

170 603 лв. се отпускат за внедряване на софтуер за професионално обучение на 32 общински училища.

За изграждане или доизграждане на WiFi мрежи в 64 общински училища се предоставят 457 441 лв.

По националната програма „Учебници, учебни комплекти и учебни помагала” се отпускат 30 000 лева за изготвяне на учебно помагало по български език за прогимназиален етап за ученици, търсещи или получили закрила и мигранти.

Споделете

GoTop