НАД 3 МЛН. ЛЕВА ЗА ЕЛЕКТРОННИ ДНЕВНИЦИ И ИНТЕРНЕТ В ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

НАД 3 МЛН. ЛЕВА ЗА ЕЛЕКТРОННИ ДНЕВНИЦИ И ИНТЕРНЕТ В ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

Кабинетът одобри 3 229 483 лв. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование”.

2 770 103 лева от тях са за закупуване на електронни дневници за 3 049 общински образователни институции (училища, детски градини, центрове за подкрепа за личностно развитие, центрове за специална образователна подкрепа, ученически общежития).

459 380 лв. са за осигуряване на интернет свързаност на 1371 общински образователни институции.

Споделете

GoTop