НАД 30 МЛН. ЛВ. ЗА ОБЕЗЩЕТЕНИЯ В ОБРАЗОВАНИЕТО

НАД 30 МЛН. ЛВ. ЗА ОБЕЗЩЕТЕНИЯ В ОБРАЗОВАНИЕТО

Правителството отпусна 30 475 685 лв. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ за 2022 година. Средствата са за изплащане на обезщетения за месеците юли-август 2022 г. при намаляване на числеността на персонала в образователните институции при промяна на структурата и състава, както и при прекратяване на трудовите правоотношения на друго основание.

С тях ще се компенсират 1931 педагогически специалисти и 660 души от непедагогически персонал в общински институции в системата на предучилищното и училищното образование.

Финансирането e за сметка на разходите за национални програми, планирани по бюджета на МОН.

Споделете

GoTop