НАД 300 000 УЧЕНИЦИ УЧАСТВАТ В ПРОЕКТА „ТВОЯТ ЧАС“

НАД 300 000 УЧЕНИЦИ УЧАСТВАТ В ПРОЕКТА „ТВОЯТ ЧАС“

В дейностите за преодоляване на обучителни затруднения и занимания по интереси, организирани по проекта „Твоят час“, участваха над 322 000 ученици, от над 2 200 училища от цялата страна. Като ръководители на групи работиха над 26 000 педагогически специалисти от училищата и от външни организации, които предлагат образователни услуги. Това съобщи ръководителят на проекта „Твоят час“ в МОН Марияна Ламбова по време на заключителен областен форум под надслов „Твоят час-нашият шанс“ във Враца. Тя отбеляза, че дейностите за преодоляване на затруднения и на занимания по интереси показват висока степен на удовлетвореност и на учениците, и на родителите. Средата на взаимодействие и сътрудничество мотивира учениците и родителите да се включат в дейности за преодоляване на затруднения и интереси извън, каза Ламбова. „Твоят час“ е най-големият проект, изпълняван от Министерството на образованието и науката по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Очаква се повече ученици да се включат в следващия европейски проект по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ за преодоляване на затруднения – „Подкрепа за успех“, както и в заниманията по интереси, които от догодина ще се финансират от бюджета.

Най-важното са опитът и уменията, които придобиват децата от заниманията в групите по „Твоят час“, екипната работа, която даде възможност на всички ученици да създават колективи, приветства форума областният управител Малина Николова. Поздравление изпрати и кметът Калин Каменов, който заедно с ученици и родители се включи с мнение за ползата от проекта в специално изработен филм. 50 процента от участвалите в групите за преодоляване на затрунения са подобрили резултатите си на националното външно оценяване, посочи началникът на РУО-Враца Галина Евденова. По-малко са и децата, отпаднали от училище. Повече от половината ученици от областта, включени в занимания по интереси по проекта, са участвали в публични изяви, а 332 деца са получили награди. Благодарение на този проект децата получават самочувствие и се справят по-добре, е заключението за дейността на групите.

Споделете

GoTop