НАД 50 СПЕЦИАЛИСТИ СА ОБУЧЕНИ ЗА РАБОТА В БЪДЕЩИТЕ МЛАДЕЖКИ ЦЕНТРОВЕ

НАД 50 СПЕЦИАЛИСТИ СА ОБУЧЕНИ ЗА РАБОТА В БЪДЕЩИТЕ МЛАДЕЖКИ ЦЕНТРОВЕ

Над 50 специалисти са обучени за работа в младежките центрове, чиято роля е да активират младежите на възраст от 15-28 години, да подпомогнат кариерното им ориентиране, развиването на дигитални умения и активната им гражданска роля.

Това стана ясно по време приключилото четвърто обучение от едногодишната програма за младежки работници и ромски образователни медиатори, работещи в младежките центрове в Пловдив, Стара Загора, Добрич, Враца, Монтана, Перник, Бургас и Габрово. Те са финансирани по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021.

Зам.-министърът на образованието и науката Наталия Митева влезе в „кухнята“ на младежката работа, поздрави обучаемите и им пожела да продължават да са смели, да се борят и да утвърждават младежкия сектор, защото искрата в очите на младежите е това, което ни води напред.

По Националния план за възстановяване и устойчивост са предвидени близо 60 млн. лв. за създаване на 20 регионални младежки центрове на общинско ниво, които вече са избрани чрез конкурсна процедура. Създава се и Национален Фокусен Център под шапката на Националния студентски дом, който ще координира методиките и работата на младежките работници.

До 2026 г. 12 000 младежи от цялата страна ще могат да повишат дигиталните си умения чрез дейностите на новосъздадените младежки центрове.

Споделете

GoTop