НАД 500 УЧЕНИЦИ И УЧИТЕЛИ УЧАСТВАХА В ПРАЗНИК НА ГРУПИТЕ ПО „ТВОЯТ ЧАС“ В МОНТАНА

НАД 500 УЧЕНИЦИ И УЧИТЕЛИ УЧАСТВАХА В ПРАЗНИК НА ГРУПИТЕ ПО „ТВОЯТ ЧАС“ В МОНТАНА

Над 500 ученици и учители се включиха в най-мащабния форум в област Монтана на ангажираните в проекта на Министерството на образованието и науката „Твоят час“, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“.

В дейностите по „Твоят час“ в област Монтана участват 8400 ученици от всички училища в областта, включени в 703 групи.

Проектът „Твоят час“ е един от най-творческите, най-успешните, най-желаните проекти, чиято основна цел е развитие на мотивацията за учене и потенциала на учениците в областта на науката, изкуството и спорта, заяви началникът на Регионалното управление на образованието Трайка Трайкова. По думите и в училищата не само се открива знанието, но и се създават таланти и се твори красота.

Учениците демонстрираха своя талант, труд и любов към изкуството чрез слово, песни, танци, театрални етюди и изложбени композиции на сцената и по алеите на парка „Монтанезиум“.

През тази учебна година над 314 000 ученици от I до XII клас от цялата страна са ангажирани с допълнителни занимания по проекта.

Споделете

GoTop