НАД 55 МЛН. ЛВ. ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА НАУЧНИ ОБЕКТИ

НАД 55 МЛН. ЛВ. ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА НАУЧНИ ОБЕКТИ

Двадесет и пет научни обекта ще бъдат доизградени и модернизирани с 55 727 365 лв., реши правителството. Средствата ще позволят и да се закупи специализирана апаратура, с която да се извършват качествени изследвания според световните стандарти.

Обектите, които ще бъдат финансирани, са част от Националната пътна карта за научна инфраструктура (2021-2027). Сред тях са Националният университетски комплекс за биомедицински и приложни изследвания, Българската наблюдателна станция на паневропейския нискочестотен радиотелескоп, Инфраструктурата за устойчиво развитие в областта на морските изследвания, Националният геоинформационен център, Регионалният астрономически център за изследвания и образование, Българската Антарктическа База „Св. Климент Охридски“, Националния център за високопроизводителни и разпределени пресмятания, Лабораторният комплекс към научно-технологичен парк „София Тех Парк“ и др.

От 2018 г. до момента научните инфраструктури са получили близо 126 млн. лв.

Отделно с 1 134 860 лв. ще бъде платен членският внос за участието на Република България в 12 Европейски научноизследователски инфраструктури и в Европейското съвместно предприятие ITER за развитие на термоядрената енергия. Участието в тях е· свързано със създаване и модернизиране на регионални центрове и включване в различните експерименти и научни програми.

Споделете

GoTop