НАД 600 000 ЛВ. КОМПЕНСАЦИИ ЗА ДЕЦА БЕЗ МЕСТА В ДЕТСКА ГРАДИНА

НАД 600 000 ЛВ. КОМПЕНСАЦИИ ЗА ДЕЦА БЕЗ МЕСТА В ДЕТСКА ГРАДИНА

Държавата ще плати 608 729 лв. на семейства, за чиито деца не е осигурено място в детска градина.

От тях 604 637 лв. ще бъдат преведени на Столична община, а 4092 лв. – на община Пловдив. С това решение на правителството се компенсират разходи за отглеждане и обучение на децата през месеците май и юни на 2022 г.

В началото на годината в столицата право на такова обезщетение са имали родителите на 820 деца, за месеците март и април броят им се е увеличил на 833, а през май и юни са били 848. В Пловдив ще се платят компенсации за седем деца.

Законът за предучилищното и училищното образование позволява финансова помощ за деца от тригодишна възраст до постъпването им в първи клас, които не са приети в детска градина поради липса на места.

Споделете

GoTop