НАД 724 000 ЛЕВА ЩЕ ПОЛУЧАТ СТУДЕНТИТЕ ЗА СПОРТ И ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ

НАД 724 000 ЛЕВА ЩЕ ПОЛУЧАТ СТУДЕНТИТЕ ЗА СПОРТ И ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ

Министерският съвет одобри 724 645 лева за физическа активност и спорт на студентите в редовна форма на обучение.

Допълнителните средства ще бъдат предоставени за 144 929 студенти от 32 държавни и 8 частни висши училища. Финансирането се отпуска на база представени разчети за броя на обучаващите се. Средствата се осигуряват ежегодно. За всеки студент се плащат 5 лева.

С допълнителното финансиране университетите ще бъдат подкрепени в изпълнението на политиките си в областта на студентския спорт. Това ще помогне за формирането на трайни навици у студентите за физическа активност и системни спортни занимания.

Споделете

GoTop