НАД 800 000 ЛВ. ЗА ДЕЦА БЕЗ МЯСТО В ДЕТСКА ГРАДИНА

НАД 800 000 ЛВ. ЗА ДЕЦА БЕЗ МЯСТО В ДЕТСКА ГРАДИНА

Още 832 468 лева ще изплати държавата на семейства, за чиито деца не е осигурено място в детска градина, реши правителството. От тях 824 566 са за Столична община, 6 250 лв. са за община Пловдив и 1 652 лв. – за община „Родопи“ в Пловдивска област, която за първи път ще изплаща компенсация.

С това решение на правителството се компенсират разходи за отглеждане и обучение на децата от 1 януари до 28 февруари 2023 г. За този период броят на децата, чиито родители в София ще получат компенсации, е 1 060. В община Пловдив ще се изплатят компенсации за 7 деца, а в „Родопи“ – за едно дете. Право на компенсация от държавата имат родители на деца от тригодишна възраст до постъпването им в I клас, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища, в които са кандидатствали. За тях общината по местоживеене не е предложила друго равностойно място в общинска детска градина или училище.

Споделете

GoTop