НАД 900 УЧИЛИЩА СЕ ВКЛЮЧИХА В ОБУЧЕНИЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА STEM ЦЕНТРОВЕ

НАД 900 УЧИЛИЩА СЕ ВКЛЮЧИХА В ОБУЧЕНИЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА STEM ЦЕНТРОВЕ

Над 900 представители на училищата, които ще получат финансиране за изграждане на STEM центрове по Националния план за възстановяване и устойчивост, се включиха в обучение за попълване и подаване на формуляр за кандидатстване в Информационната система за Механизма (ИСУН). Целта на инвестицията е да подпомогне за разработването на интегрирана учебна среда от ново поколение, която да поощри и подкрепи образователните иновации в обучението и преподаването в сферата на природните науки.

„Няма идеален STEM център – най-добрият е този, който най-добре и в пълнота отговаря на нуждите на вашето училище“, заяви при откриването на обучението заместник-министърът на образованието и науката Наталия Митева. Тя подчерта, че няма препоръчани от МОН организации или търговски дружества, с които да се работи и призова при всички опити за подобни внушения от недобросъвестни субекти веднага да се сезира институцията.

Обучението се организира от Министерството на образованието и науката и Изпълнителна агенция „Програма за образование“. Процедура „Училищна STEM среда“ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, от Механизма за възстановяване и устойчивост. Общият размер на финансирането е 534 335 450 лева.

Основната цел на процедурата е осигуряване на физическата среда и техническото оборудване и обзавеждане на STEM пространства в училищното образование с оглед създаване на интегрирана учебна среда от ново поколение, която да поощри и подкрепи образователните иновации в обучението и преподаването в сферата на STEM и да се повиши интересът към науките и научните изследвания у учениците. В рамките на процедурата ще се подкрепи изграждане на STEM центрове и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС) в училищата чрез доставка на оборудване/обзавеждане/софтуер и строително-монтажни работи. Целта е да се обособят нови пространства за учене от съвременен характер и да се преобразуват съществуващи традиционни учебни пространства и общи пространства/зони за създаването на нова архитектурна образователна среда.

Споделете

GoTop