НАТАЛИЯ МИТЕВА: ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВКЛЮЧВА И РАЗВИТИЕ НА МЕДИЙНА ГРАМОСТНОСТ

НАТАЛИЯ МИТЕВА: ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВКЛЮЧВА И РАЗВИТИЕ НА МЕДИЙНА ГРАМОСТНОСТ

Развитието на конкретни умения сред учениците, свързани с медийната грамотност, ще залегне в проект на МОН за дигитализация на обучението по новата Програма „Образование“. Това съобщи заместник-министърът на образованието и науката Наталия Митева по време на форума „Медийна и информационна грамотност“ в Университета за национално и световно стопанство.

„Необходимо е да изграждаме умения у младите хора още от ученическата и студентската скамейка, така че те да бъдат активни граждани и да могат не само да подбират и използват информация, уверено да проверят факти, да разобличават фалшиви новини, но и самите те да генерират правилна и етична информация“, посочи тя.

По думите ѝ и в момента медийната грамотност е залегнала в учебната програма и в държавния образователен стандарт за общообразователна подготовка. Заложено е развитие на различни компетентности, сред които владеене и употреба на съществуващи медии, критично отношение към качеството и коректността на съдържанието, информирана преценка и творческо използване на медии за създаване, разпространение и управление на информация при отчитане на проблемите на авторското право, защита на личните данни и др. „Макар да се счита, че дигиталната медийна грамотност все още не е широко застъпена в образователната ни система, това не е така. Тя е залегнала в различни учебни дисциплини като гражданско образование, информационни технологии и компютърно моделиране“, обясни Наталия Митева. Тя посочи, че е необходимо в бъдеще и учителите да получат подкрепа, за да бъдат по-добре подготвени да преподават дигитални компетентности и медийна грамотност на учениците.

По новата оперативна програма „Образование“, МОН залага сериозни средства по два големи проекта – единият е фокусиран върху въвеждане на компетентностния подход и разработване на нови учебни програми, ориентирани около уменията, а другият е насочен към дигитално образование. В тях ще има и няколко допълнителни цели. Едната е да се работи с партньори за създаване и адаптиране на дигитални образователни ресурси, развиване на конкретни умения у учителите и учениците, включително дигитална медийна грамотност. Министерството е партньор и на инициативата Коалиция за медийна грамотност, чрез която се разработват ресурси в подкрепа на учителите.

МОН участва и в инициатива на ЮНЕСКО за дигиталното образование като обществено благо – Digital Gateways. Партньори в инициативата са ни страни като Германия, Финландия и Сингапур.

Споделете

GoTop