НАТАЛИЯ МИТЕВА В БРЮКСЕЛ: ПОДГОТВЯМЕ И НАЙ-МАЛКИТЕ ДЕЦА В БЪЛГАРИЯ ДА УСВОЯВАТ УМЕНИЯ ЗА БЪДЕЩЕТО

НАТАЛИЯ МИТЕВА В БРЮКСЕЛ: ПОДГОТВЯМЕ И НАЙ-МАЛКИТЕ ДЕЦА В БЪЛГАРИЯ ДА УСВОЯВАТ УМЕНИЯ ЗА БЪДЕЩЕТО

Предизвикателствата на дигиталния и зеления преход и уменията на младите хора за тях бяха сред темите, които заместник-министърът на образованието и науката Наталия Митева дискутира заедно с представители на 39 държави в Брюксел. Тя взе участие в Глобалния форум, посветен на уменията за бъдещето, организиран от ОИСР. В него участваха делегации от цял свят – Нова Зеландия, Япония, европейски държави, САЩ, Канада, Коста Рика и др.

„Всичко започва от самото начало, от най-ранното детско развитие. Това е и един от водещите приоритети на екипа на Министерството на образованието и науката“, каза зам.-министър Митева. По думите ѝ ще се подсили обучението в дигитални компетенции с фокус върху целта, която искаме да постигнем, а именно България на високата добавена стойност. По време на форума бе акцентирано, че България може да се развие и позиционира, като център на средно и високотехнологични иновации в 5 тематични области: информатика, мехатроника и микроелектроника, здравната индустрия, биоикономиката и биотехнологиите, новите технологии в творческите индустрии, чистите технологии, кръговата и нисковъглеродната икономика. Държавата ни има добре установена основа в изграждането на капацитет и пазарни позиции, затова подобряването на ефективността ни в иновациите на национално и регионално ниво е приоритет на Министерството на иновациите и растежа, а МТСП от МОН подкрепят изцяло и подпомагат процеса всичките си ресурси.

Държавите-участници се съгласиха, че е необходим цялостен подход към развиването на уменията на учениците, младите хора, работещите и търсещите заетост. Това може да се осъществи най-добре в партньорство с бизнеса, обучителни и работодателски организации и академични структури. Лайтмотив на форума бяха две големи групи умения, които са ключови за развиването на силни икономики и демократични общества в бъдеще: дигиталните и зелените умения. Световните лидери подчертаха ключовата роля на създаването на нов вид учебни програми и цялостни учебни преживявания, които да подпомагат развиването на тези умения, наред с меките умения и социално-емоционалните компетентности.

В Брюксел зам.-министър Митева посети и център за дигитални обучения, разработен от държавата и Брюкселската община и впоследствие спонсориран и от Google, насочен към неактивни младежи. В рамките на посещението ѝ тя бе гост и на център за компетентности в белгийския регион Валония, построен със средства по Плана за възстановяване и устойчивост на страната. В него се обучават млади хора, търсещи работа; работници в биотехнмологичната и химическата индустрии; както и учащи се с професионални гимназии. На посещението присъства и Генералният секретар на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие Матиас Корман, министри от Белгия и представители на работодателите и местната власт.

Българската делегация бе водена от министъра на труда и социалната политика д-р Иванка Шалапатова и включваше и представители на Центъра за развитие на човешките ресурси към МТСП и на Агенцията по заетостта.

Споделете

GoTop