НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЕВРОПЕЙСКИ НАУЧНИ МРЕЖИ“ ПОЛУЧАВА 1,3 МЛН. ЛВ.

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЕВРОПЕЙСКИ НАУЧНИ МРЕЖИ“ ПОЛУЧАВА 1,3 МЛН. ЛВ.

Министерският съвет одобри 1 318 000 лв. за финансиране на планираните дейности през третата и последна година на Националната програма „Европейски научни мрежи“.

Програмата е с общ бюджет 12 622 000 лв. и се изпълнява в периода 2020-2022 г. С отпуснатите средства девет български висши училища и три научни организации ще могат да запазят вече изградени международни научни партньорства и да участват в европейски научни мрежи. Техните проекти са били оценени високо, но поради недостиг на средства не са получили финансиране по Рамковата програма за научни изследвания и иновации на ЕС „Хоризонт 2020“. С приоритет ще е модернизирането на програмите и моделите за обучение и кариерно развитие на учените, работата по съвместни програми и изграждане на устойчив обмен на специалисти.

В рамките на програмата българските университети и научни организации ще могат да се включат по-активно и в подготовката на проекти по настоящата програма на ЕС „Хоризонт Европа“. Очаква се те вече да са подобрили капацитета си в дадената изследователска област за подготовка на докторантски и постдокторантски програми, както и в управлението на проекти.

Споделете

GoTop