НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО „ЕРАЗЪМ+“ ЩЕ ИМА ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО „ЕРАЗЪМ+“ ЩЕ ИМА ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Центърът за развитие на човешките ресурси, който е националната агенция по Програма „Еразъм+“, ще има и заместник изпълнителен директор. Той ще отговаря за ресорите „Младеж“ и „Спорт“ и ще се назначава по предложение на министъра на младежта и спорта.

Това предвиждат приетите от кабинета промени в Устройствения правилник на ЦРЧР. Центърът е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на образованието и науката, който назначава изпълнителния му директор. Целта на промяната е да се осигури по-добра координация между институциите по политиките на младежта и спорта.

ЦРЧР управлява европейските програми „Еразъм +“ и „Европейски корпус за солидарност“, насочени към образованието, обучението, младежта, мобилността и доброволчеството. С приетите промени в Устройствения правилник се увеличават с една бройка и местата в дирекция „Селекция, договориране и отчитане“. Така общата численост на ЦРЧР става 53 души. Двете допълнителни места за Центъра идват от Министерството на младежта и спорта (една щатна бройка) и от щата на регионалните управления на образованието – една бройка.

С друга промяна в постановление на Министерския съвет от 2018 г. се осигуряват три допълнителни щатни бройки за фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) за сметка на числеността на персонала на РУО. Фонд „Научни изследвания” подкрепя финансово проекти и дейности за насърчаване и развитие на научните изследвания. С увеличението щатните бройки във ФНИ стават 15.

Споделете

GoTop