НАЦИОНАЛНАТА НАУЧНА ПРОГРАМА ЗА МАТЕМАТИЦИ СТАРТИРА С 600 000 ЛВ.

НАЦИОНАЛНАТА НАУЧНА ПРОГРАМА ЗА МАТЕМАТИЦИ СТАРТИРА С 600 000 ЛВ.

С 600 000 лв. ще започне изпълнението на националната научна програма „Повишаване на изследователския капацитет в областта на математическите науки (ПИКОМ)“. Средствата бяха одобрени днес от Министерския съвет. С тях ще се подкрепи политиката за равен достъп до качествено висше образование, развитие на научния потенциал и изграждане на устойчива връзка образование-наука-бизнес.

Научната програма ПИКОМ ще се изпълнява до 2025 г., като заложеният й общ бюджет е 2 млн. лв. В нея могат да се включат всички научни организации и акредитирани висши училища с над 20% принос към научната продукция на България в математическите науки през последните пет години.

В рамките на три години ще се създават и използват споделени ресурси, като по този начин ще се повиши научният капацитет на страната. Ще се провеждат специализирани курсове за магистри и докторанти и ще се осигури кариерно развитие в областта на математическите науки. Ще се стимулира и партньорство между БАН и Факултета по математика и информатика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Споделете

GoTop