НАЦИОНАЛНИЯТ ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО СТАРТИРА ОБУЧЕНИЯ ЗА ИНСПЕКТОРИ В УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

НАЦИОНАЛНИЯТ ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО СТАРТИРА ОБУЧЕНИЯ ЗА ИНСПЕКТОРИ В УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

Националният инспекторат по образованието започва процедура за провеждане на обучения на външни инспектори за 2020 година.

Те ще преминат в две фази, в които кандидатите ще се учат да прилагат т.нар. „Рамка за инспектиране и практикум“. Съгласно документа външният инспектор трябва да познава процесите и дейностите в училищата и детската градина и тяхната логика. Освен това е необходимо да притежава задълбочени знания за оценяването, управлението на качеството и качеството в учебните заведения.

Целта на инспекциите, които се правят, е да бъдат разбрани и анализирани резултатите от тези проверки и да се използват като възможност за развитие на училището и детската градина.

Оценката трябва да бъде дефинирана и направена на основата на определени инструменти и критерии и да е напълно обективна.

Това се постига чрез използването на научните методи и начини за анализ, които са в основата на инструментите за събирането и интерпретирането на данни, без да оставя впечатлението на случайни или субективни заключения.

Заявления за участие в обучението ще се приемат от 20 май до 07 юни 2019 г. в офиса на НИО от 9.30 до 17.00 ч. всеки работен ден на следния адрес: София, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 52 Б, ет. 7, офис 2. Допълнителна информация за процедурата и необходимите документи може да намерите на интернет адрес – https://nio.government.bg.

През учебната 2018/2019 г. Националният инспекторат по образованието разработи критерии и индикатори за реда на провеждане на инспекциите. Извършено бе пилотно инспектиране в детските градини и училищата във всички административно-териториални области, като целта бе да се изследва и анализира цялостния процес на инспектирането.

Същевременно с това бяха успешно обучени външни инспектори, които притежават компетентности и увереност за провеждането на всички дейности, свързани с инспекция на детска градина или училище.

Споделете

GoTop