НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНСТИТУТ ПО ИНОВАТИВНА МЕДИЦИНА ЩЕ БЪДЕ ОТКРИТ В МУ-СОФИЯ

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНСТИТУТ ПО ИНОВАТИВНА МЕДИЦИНА ЩЕ БЪДЕ ОТКРИТ В МУ-СОФИЯ

Научноизследователски институт по „Иновативна медицинска наука – Inno Med Sci“ ще бъде открит в структурата на Медицинския университет – София. Решението на правителството е по предложение на ректора на висшето училище и академичния съвет на висшето училище.

Основната дейност на Института ще бъде да провежда фундаментални и приложни научни изследвания в областта на медико-биологичните, медико-клиничните и медико- социалните науки. Той ще включва сектори по фундаментални и приложи иновативни изследвания, както и звено за научно-изследователска политика и административен сектор. Във всеки от тях ще работят отделни изследователски групи. Ще се провеждат проучвания на злокачествени тумори и нови диагностични и прогностични маркери. Предвидени са и изследвания, свързани с усложненията от Ковид-19 и други инфекциозни заболявания, както и молекулярно-генетичен анализ за откриване на предразположението към различни социалнозначими патологични състояния.

Ще се изпълняват и проекти в различни области като социално-значими заболявания, имунология, заболявания на опорнодвигателния апарат, редки заболявания, епидемиология, иновативни лекарствени продукти.

Споделете

GoTop