НОВ КОНКУРС НА ФНИ ЩЕ ФИНАНСИРА ПРОЕКТИ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА БЪЛГАРСКИ УЧЕНИ, СВЪРЗАНИ С ПАНДЕМИЯТА ОТ КОРОНАВИРУС

НОВ КОНКУРС НА ФНИ ЩЕ ФИНАНСИРА ПРОЕКТИ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА БЪЛГАРСКИ УЧЕНИ, СВЪРЗАНИ С ПАНДЕМИЯТА ОТ КОРОНАВИРУС

Фонд „Научни изследвания“ стартира процедурата по кандидатстване на научни проекти, свързани с медицински, социално-икономическите и образователни предизвикателства, породени от разпространението на COVID-19.

Целта на конкурса е в кратък срок да се отговори на необходимостта от провеждането на фундаментални научни изследвания, които да отговорят на обществените проблеми, предизвикани от пандемията.

Конкурсът е с бюджет 1 800 000 лв., от които 1 560 000 лв. за медико-биологични изследвания и 240 000 лв. за социални, икономически и образователни проекти. Те ще са с продължителност до 24 месеца, а срокът за кандидатстване по електронен път е до 23-ти юни.

Повече информация, насоки и образци на документи за кандидатстване ще откриете на официалния сайт на Фонд „Научни изследвания“: https://www.fni.bg/?q=node/1135.

Споделете

GoTop