НОВ ЛАБОРАТОРЕН КОМПЛЕКС ЩЕ ПРИВЛИЧА МЛАДИ УЧЕНИ

НОВ ЛАБОРАТОРЕН КОМПЛЕКС ЩЕ ПРИВЛИЧА МЛАДИ УЧЕНИ

Нов лабораторен комплекс към Националния център по мехатроника и чисти технологии ще осигури съвременна материална среда на българските учени. В центъра за върхови постижения ще се привличат млади хора, чието сърце е отдадено на научните изследвания. Това заяви служебният министър на образованието и науката проф. Сашо Пенов, който, заедно с вицепремиера Атанас Пеканов, присъства на първата копка на изграждането на кампус „Гео Милев“. В кампуса ще са разположени модерни лаборатории за фундаментални и приложни научни изследвания. Проектът е финансиран по Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и се изпълнява от 17 научни организации, от които 12 института на БАН и 5 висши училища в сътрудничество с три чуждестранни университета.

България разполага с учени, които имат капацитет да развиват не само българската национална наука, а и да бъдат достойни участници в световната наука, каза проф. Пенов. Когато осигурим съвременна материална среда, българските учени ще могат да докажат своя потенциал, допълни той. Кампус “Гео Милев” е най-големият по капацитет и концентрация на научния потенциал от трите подобни кампуса към Националния център по мехатроника и чисти технологии. Той е с бюджет близо 70 милиона лева и ще бъде изграден до края на 2023 г. Центърът ще стане част от Националната пътна карта за научна инфраструктура.

Шестте центъра за върхови постижения и 10-те центъра за компетентност, изградени по ОПНОИР, са гръбнакът на научноизследователската инфраструктура в България и те ще бъдат подкрепени и през новия програмен период 2021-2027 по Програмата за научни изследвания, иновации, дигитализация за интелигентна трансформация (ПНИИДИТ), с по-голям фокус върху научните изследвания и сътрудничеството с индустрията и бизнеса. Изпълнителна агенция „Програма за образование“ (ИАПО), която е управляващ орган на ОПНОИР и междинно звено на ПНИИДИТ, ще продължи да бъде важен партньор на центровете в усилията им за успешното изпълнение на проектите по ОПНОИР и подготовката им за новия програмен период, подчерта заместник-изпълнителният директор на ИАПО Иван Попов.

Министерството на образованието и науката и Изпълнителната агенция „Програма за образование“ полагат усилия за подпомагане на центровете и за ефективно изпълнение на поетите задачи за отделните етапи на проекта, допълни Попов.

Споделете

GoTop