НОВА ВИЗИЯ ЗА ГИМНАЗИЯТА ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА В ПЛОВДИВ С ФИНАНСИРАНЕ ОТ 6 МЛН. ЛВ.

НОВА ВИЗИЯ ЗА ГИМНАЗИЯТА ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА В ПЛОВДИВ С ФИНАНСИРАНЕ ОТ 6 МЛН. ЛВ.

Гимназията по електротехника и електроника в Пловдив ще придобие нов облик с ремонти за близо 6 млн.лв. по национални програми на МОН и по Националния план за възстановяване и устойчивост. Училището бе посетено от министъра на образованието и науката проф. Галин Цоков, заместник-министрите Наталия Митева и Мариета Георгиева, областният управител на Пловдив Илия Зюмбилев, началникът на РУО-Пловдив Иванка Киркова, експерти от МОН и др.

С близо 3,5 млн. лв. финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост то ще се превърне в център за високи постижения в професионалното образование и обучение. Допълнително, с национално финансиране от 2 млн. лв., ще бъде ремонтирана основната сграда на гимназията, а по програмата на МОН за спортни обекти учениците ще имат нов физкултурен салон.

В гимназията се обучават 1092 ученици, някои от които в дуална форма на обучение. Децата имат редица постижения в различни национални и международни състезания със свои проекти и изобретения. Някои от тях бяха показни по време на посещението на министър Цоков. Учениците направиха демонстрация на демонтиране на роботизирана система за деление по цвят, програмиране на елекрически велосипед, 3D моделиране на проектирани печатни платки и др. В STEM центъра на гимназията лауреатът от национални олимпиади Евгени Данаилов показа свой проект, а в лабораторията по химия учениците направиха химичен коктейл.

Споделете

GoTop