НОВАТА ПРОГРАМА НА ЕС ЗА НАУКА И ИНОВАЦИИ „ХОРИЗОНТ ЕВРОПА“ Е ОФИЦИАЛНО ОТКРИТА ЗА БЪЛГАРИЯ

НОВАТА ПРОГРАМА НА ЕС ЗА НАУКА И ИНОВАЦИИ „ХОРИЗОНТ ЕВРОПА“ Е ОФИЦИАЛНО ОТКРИТА ЗА БЪЛГАРИЯ

„С бюджет от над 95 млрд. евро „Хоризонт Европа“ е най-амбициозната програма за наука и иновации на ЕС досега. За България основен приоритет ще е участието ни в петте мисии, които са част от програмата, както и в клъстерите за цифрови технологии, здравеопазване, околна среда и климат, енергия, биоикономика, селско стопанство, култура. Важно за страната ни ще е и насърчаването на малки и средни предприятия за участие в рамковата програма. Съвсем реалистично е да си поставим цел от 3 млрд. евро европейско финансиране в рамките на „Хоризонт Европа“, както и другите програми за иновации като „Цифрова Европа“ и „Здраве“.

Това каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев по време на официалното онлайн откриване за България на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ 2021 – 2027 г .

Той посочи, че в рамките на „Плана за възстановяване и устойчивост“ на България са предвидени инвестиции в размер на 315 млн. лева за развитие и модернизиране на най-добрите изследователски университети в страната. Министър Вълчев допълни, че по Програмата за научни изследвания и иновации са предвидени инвестиции в развитието на националната научноизследователска иновационна екосистема и поясни, че ще се поощрява мобилността и взаимодействието между висшите училища, научните организации и индустрията. „В Програмата за образование също са предвидени мерки за модернизация на висшето образование, с които ще се насърчава изследователската дейност на студентите и докторантите“, допълни министърът.

„Хоризонт Европа“ е не само най-мащабната програма за наука и иновации по отношение на финансирането. Тя е и най-голямата програма за транснационално сътрудничество в света, както и огромен източник на знания и информация. Програмата ще повиши качеството и интернационализацията на научните изследвания в България и ще ги покаже пред света. Очакваме в следващите няколко седмици първите работни програми за 2021 и 2022 г. да бъдат одобрени“, каза заместник-министърът на образованието и наука Карина Ангелиева в своето обръщение към участниците.

„Хоризонт Европа“ бе създадена съвместно с европейските граждани, за да отговори на техните очаквания и потребности. Според изчисленията всяко инвестирано в програмата евро ще генерира до 11 евро в БВП и ще бъдат създадени до 100 000 работни места в научни изследвания и развойна дейност до 2027 г.

Споделете

GoTop