НОВИ ПРЕДМЕТИ ПРЕДСТАВИХА УЧЕНИЦИ И УЧИТЕЛИ НА ФОРУМИ ЗА ИНОВАЦИИ

НОВИ ПРЕДМЕТИ ПРЕДСТАВИХА УЧЕНИЦИ И УЧИТЕЛИ НА ФОРУМИ ЗА ИНОВАЦИИ

„Сценарии за бъдещето“ бе темата на урока по „Екопредприемачество“, който изнесоха ученици от Финансово-стопанската гимназия „Атанас Буров“ в Хасково по време на регионален форум по Националната програма „Иновации в действие“.

Екопредприемачество е нов иновативен учебен предмет от разширената професионална подготовка на учениците в 9. клас.Учениците запознаха гостите със своите проекти „Бизнес идеи за екопредприемачи“ и „Кръгова икономика“ на английски език. Чрез този подход те обогатяват знанията си и речниковия си запас със специфична терминология на чужд език, като същевременно представят наученото по ключови теми, свързани с устойчивото развитие. Екопредприемачите представиха чрез интерактивни методи резултатите от проучване, направено сред тях и семействата им, за въглеродния отпечатък, който всеки от нас оставя в ежедневните си дейности.

Педагогическите специалисти от още три иновативни училища в град Хасково представиха открити практики. В Професионалната гимназия по туризъм „Александър Паскалев“ беше представено проектно базираното обучение по учебния предмет „Чужд език по професията“. Учениците имаха задача да създадат туристически маршрути, съдържащи информация както за забележителностите в Хасковска област, така и за типичните за областта храни и напитки. Информацията беше демонстрирана във вид на брошура на английски език. И всичко това само в рамките на един учебен час. В Професионалната гимназия по лека промишленост „Райна Княгиня“, която бе организатор на форума, беше проведен интегриран урок между учебните предмети български език и литература, история и теория и практика на професията.

Открита педагогическа практика имаше и в Основно училище „Св. Климент Охридски“. Там представиха CLIL урок по изобразително изкуство и английски език в 6. клас – учебен час, който съчетава в себе си едновременно изграждане на знания по учебния предмет „Изобразително изкуство“ и усвояване на чуждия език.

В рамките на дискусия с участието на началника на кабинета на министъра на образованието и науката Наталия Михалевска учители подкрепиха идеята за създаване на нов модул „Училищни лаборатории за иновации“ в Националната програма. По него преподаватели в определено тематично направление ще могат да разработват и надграждат иновативни модели, които да се прилагат в бъдеще и в други училища. На Регионалния форум за иновации в Хасково участваха училища и представители на РУО от пет административни области – Пловдив, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Смолян.

„Какво прави иновативното училище желано и успешно?“ бе темата на дискусия в рамките на регионален образователен форум за училища от Югозападна България, който се проведе в София. Участваха екипи от девет училища от пет области – София-град, София-област, Благоевград, Кюстендил и Габрово. Домакин на форума бе 125 СУ „Боян Пенев“. Там също бяха наблюдавани иновационни дейности, добри иновативни практики, ученически проекти и авторски интегративни игри.

Споделете

GoTop