ОБСЪЖДА СЕ РАЗШИРЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА ОБЩНОСТИТЕ НИ В АЛБАНИЯ

ОБСЪЖДА СЕ РАЗШИРЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА ОБЩНОСТИТЕ НИ В АЛБАНИЯ

Албанската държава подкрепя учениците от българското национално малцинство в страната, които искат да учат български език. Това стана ясно по време на среща между министъра на образованието и науката проф. Галин Цоков и министъра на образованието и спорта на Албания проф. Евис Куши в Тирана.

„Ние като държава провеждаме политика в подкрепа на малцинствата – като се започне от началното образование и се стигне до всички следващи равнища“, каза министърът на образованието и спорта на Албания Евис Куши.

Срещата между двамата беше последна за нея в качеството ѝ на министър, тъй като от следващата седмица тя ще заеме ръководен пост в управляващата партия на страната. „За мен е голямо удоволствие, че приключвам моята работа като министър със среща с министър на много приятелска държава, с която имаме много добри отношения в областта на образованието“, изтъкна тя.

Проф. Цоков също отбеляза, че България като страна член на ЕС винаги е подкрепяла Албания по пътя на нейната евроинтеграция. „Най-прекият път за добрите връзки между държавите е подкрепа чрез образованието и науката“, изтъкна той.

Проф. Цоков посочи, че българските общности в Албания имат свои неделни училища, в които се изучава български език. Необходимо е обаче тяхната дейност да се разшири и обучението по български да има по-голям обхват. Има идея учители, които притежават сертифицирано право да преподават в училищата в Албания, да получат допълнителна квалификация, за да могат да водят и часове по български език. МОН вече е влязло във връзка с български университети, които могат да дадат такава подготовка на преподавателите.

Евис Куши заяви, че албанската страна е готова да сътрудничи за разширяването на обучението по български език. По думите ѝ държавата осигурява за ученици от малцинствата безплатни книги и печата учебници на техните езици. С подкрепящите политики искаме те да се чувстват добре и да учат езика си, обясни тя.

Двамата министри обсъдиха и задълбочаване на сътрудничеството между България и Албания в областта на висшето образование. Една от дискутираните теми беше провеждане на среща между ръководствата на висши училища от двете страни. Проф. Цоков обясни, че е поел ангажимент пред ректорите на най-големите държавни университети в Албания да спомогне за нейното осъществяване.

Евис Куши изтъкна, че основен приоритет за висшето образование в Албания е то да стане международно. Затова държавата окуражава университетите да вземат участие в повече международни инициативи като обмен на студенти и преподаватели.

Тя запозна проф. Цоков и с промените в политиката на страната относно квалификацията и възнаграждението на учителите.

Споделете

GoTop