ОБЩИНИТЕ ПОЛУЧАВАТ НАД 11 МЛН. ЛВ. ЗА ТРАНСПОРТНИ РАЗХОДИ НА УЧИТЕЛИТЕ

Правителството одобри 11 319 125 лв. допълнителни трансфери по бюджетите на общините.

Средствата са предвидени в бюджета на МОН за възстановяване на транспортните разходи или разходите за наем на педагогическите специалисти в детските градини и училищата, когато работят извън населеното място, в което живеят. Те се отпускат според изготвена и предоставена от кметовете на общини информация. В рамките на един и същи период на учителите могат да бъдат възстановявани извършените разходи или за транспорт, или за наем по месторабота.

Споделете

GoTop