ОБЩИНИТЕ С ПРОЕКТИ ЗА МЛАДЕЖКИ ЦЕНТРОВЕ ДО 15 ФЕВРУАРИ

ОБЩИНИТЕ С ПРОЕКТИ ЗА МЛАДЕЖКИ ЦЕНТРОВЕ ДО 15 ФЕВРУАРИ

Общини могат да кандидатстват за финансиране на проекти за изграждане на младежки центрове по Плана за възстановяване и устойчивост до 15 февруари 2023 г. Дотогава се удължава крайният срок за представяне на проекти предложения.

Целта на процедурата е да бъдат изградени младежки центрове, които предоставят разнообразни дейности и услуги в помощ на личностното развитие и пригодността за заетост на учениците и младежите на възраст до 29 години. Предоставяните дейности трябва да отговарят на най-високите стандарти в областта на младежката дейност и да подпомагат преодоляването на социалната изолация и непригодността за пазара на труда.

Дейностите в центровете трябва да са ориентирани и към пазара на труда чрез осъществяване на формални или неформални партньорства с местния бизнес.

Споделете

GoTop