ОБЩИНИТЕ ЩЕ ПОЛУЧАТ ДОПЪЛНИТЕЛНО 2,3 МЛН. ЛЕВА ЗА БЕЗПЛАТЕН ТРАНСПОРТ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ

ОБЩИНИТЕ ЩЕ ПОЛУЧАТ ДОПЪЛНИТЕЛНО 2,3 МЛН. ЛЕВА ЗА БЕЗПЛАТЕН ТРАНСПОРТ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ

Правителството отпусна допълнително по бюджетите на общините 2 356 534 лв. за 2021 г. за компенсиране на безплатния транспорт на деца и ученици.

Средствата за превоз на децата и учениците са неотложен разход за образователната системата, за да се изпълни една от основните мерки за осигуряване на равен достъп до качествено образование на всички деца и ученици.

Необходимите средства в размер на 2 356 534 лв. ще бъдат осигурени от бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 година.

Споделете

GoTop