ОДОБРЕНИ СА 1 500 000 ЛЕВА ЗА НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА ВИХРЕН – 2021

ОДОБРЕНИ СА 1 500 000 ЛЕВА ЗА НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА ВИХРЕН – 2021

Министерският съвет одобри 1 500 000 лв. за провеждането на конкурс през настоящата година по Национална научна програма „Върхови изследвания и хора за развитие на европейска наука“ – 2021 (ВИХРЕН – 2021).

Тя е с общ бюджет 7 500 000 лв., като със средствата в следващите 5 години ще се финансират до 6 научноизследователски проекта. Програмата ще се изпълнява от Фонд „Научни изследвания“.

Основната ѝ цел е да привлече перспективни учени от чужбина със сериозни научни постижения и да подобри средата за провеждане на изследвания във висшите училища и научните организации в България.

Споделете

GoTop