ОДОБРЕНИ СА 10 МЛН. ЛВ. ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

ОДОБРЕНИ СА 10 МЛН. ЛВ. ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

Министерският съвет одобри допълнително 10 млн. лв. по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г. Средствата са необходими за плащания по седем договора за модернизиране на образователната инфраструктура на професионални гимназии, които се изпълняват по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

С безвъзмездната помощ се подобрява материално-техническата база на общо 103 държавни професионални гимназии. Първоначалната сума по договорите, сключени в периода 2016-2017 г., е 110 513 000 лв. При изпълнението обаче са възлагани допълнителни наложителни дейности, които не е можело да бъдат предвидени при обявяване на поръчката.

Освен допълнителните 10 млн. лв. от бюджета, са необходими още 751 799 лв., които ще са за сметка на преструктуриране на разходите по бюджета на МОН.

Споделете

GoTop