ОДОБРЕНИ СА 136 ПРОЕКТА ЗА СТРОЕЖ, РАЗШИРЕНИЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДЕТСКИ ЯСЛИ, ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

136 проекта за изграждане на нови сгради на детски градини и ясли, училища и професионални гимназии и разширение и реконструкция на съществуващи са одобрени. Те ще се финансират от програмата за „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища“.

За нови детски ясли и градини и надграждане на съществуващи са одобрени 89 предложения. 41 училища и 6 професионални гимназии ще получат средства за нови сгради и учебни корпуси и реконструкция, надстрояване и пристрояване на съществуващите.

Предвижда са в рамките на три години да бъдат отпуснати общо 210 милиона лева.

Целта на програмата е да бъде намален недостига на места в детските ясли, градини и училища. Така ще се осигури достъп на всички деца до предучилищно образование от 4-годишна възраст и ще има условия за преминаване на едносменен режим. В резултат на инвестиците ще бъдат построени 11 нови училища, ще бъдат надградени 36 училища, нови 37 детски ясли и градини ще се построят, а в други 52 ще има надграждане. 35 училища ще минат на едносменен режим. В детските градини и ясли ще бъдат разкрити места за 6087 деца.

Споделете

GoTop