ОДОБРЕНИ СА 3,3 МЛН. ЛВ. ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СТИПЕНДИИ НА ДОКТОРАНТИ

ОДОБРЕНИ СА 3,3 МЛН. ЛВ. ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СТИПЕНДИИ НА ДОКТОРАНТИ

Правителството одобри допълнителни средства в размер на 3,3 млн. лева за 2019 г. за допълнителни стипендии на докторантите в държавните висши училища и научни организации.
Целта е положително въздействие за привличането и задържането на младите учени в страната, както и за реализацията на докторантите като изследователи и преподаватели.
Предвижда се допълнителните стипендии да се предоставят на положително атестираните редовни докторанти, които са български граждани и граждани на държави-членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство, приети в държавни висши училища и научни организации в страната.

Съгласно направените изчисления, средства за допълнителни стипендии през 2019 г. следва да получат БАН, ССА, НИМХ и 14 бр. държавни висши училища. Потенциални бенефициенти през 2019 г. са над 1 900 редовни докторанти обучавани в тях. С одобрението на допълнителните разходи, размера на индивидуалната допълнителна стипендия, която ще получава един докторант за 2019 година е между 400 лв. и 3160 лв.

Средствата ще се разпределят от ректорите на държавните висши училища и ръководителите на научните организации на база утвърдени правила, разработени от специална комисия, включваща представители и на самите докторантите. Средствата се предоставят на положително атестираните докторанти до 2 месеца след приключване на атестацията им съгласно Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България и се изплащат еднократно въз основа на броя на месеците, за които са атестирани положително.

Споделете

GoTop