ОДОБРЕНИ СА НАД 5 МЛН. ЛВ. ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ РАЗХОДИ НА УЧИТЕЛИТЕ

Министерският съвет одобри допълнителни трансфери по бюджетите на общините в размер на 5 496 401 лв. за възстановяване на транспортните и на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

С 5 469 669 лв. ще бъдат възстановени транспортните разходи на 16 423 педагогически специалисти от 2 145 институции от 260 общини. Разпределението им е: за 3 190 пътуващи педагогически специалисти от 1 028 детски градини – 1 334 170 лв.; за 13 095 пътуващи педагогически специалисти от 1 063 училища – 4 022 623 лв. и за 138 пътуващи педагогически специалисти от 54 центъра за подкрепа за личностно развитие – 112 876 лв. С останалите 26 732 лв. се възстановяват разходите за наем на 54 педагогически специалисти от 44 институции в системата на предучилищното и училищното образование, които пътуват ежедневно, за да преподават в училища в различни или отдалечени населени места от местоживеенето си.

Необходимите средства са предвидени по бюджета на МОН за 2020 г.

Споделете

GoTop