ОДОБРЕНИ СА РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МОН ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ЧЛЕНСКИЯ ВНОС В ОИЯИ В ДУБНА

Правителството одобри допълнителни разходи в размер на 3 298 449 лв. по бюджета на Министерството на образованието и науката. Средствата са за предвидени в централния бюджет и са изплащане на членския внос на България в Обединения институт за ядрени изследвания в Дубна, Русия. Изплащането на сумата ще даде възможност да се извършат предвидените в научната програма на организацията дейности на българските учени.

Обединеният институт за ядрени изследвания е междуправителствена организация, създадена на основата на споразумение, подписано на 26 март 1956 г. от 11 страни-учредителки, между които и България. Към настоящия момент пълноправни членове на института са 18 държави, включително от Европейския съюз.

Институтът има многогодишна научноекспериментална експертиза и разполага с уникална научна инфраструктура, като осъществява връзки с над 800 научни центрове и университети в 62 страни. Основните направления на дейността му са физика на елементарните частици, ядрена физика и ядрени реакции, физика на тежките йони, неутронна и реакторна физика, медицинска физика и радиационна биология, физика на твърдото тяло, нанотехнологии и нови материали, информационни и комуникационни технологии, образователна програма.

Споделете

GoTop