ОИСР ПРЕПОРЪЧВА ИЗГРАЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ В ОБРАЗОВАНИЕТО

ОИСР ПРЕПОРЪЧВА ИЗГРАЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ В ОБРАЗОВАНИЕТО

Създаване на национална система за оценка в образованието, която подпомага мониторинга на системата, подобрява резултатите от ученето и води до усъвършенстване. Това е една от препоръките, дадени от експерти в Организацията за икономическото сътрудничество и развитие (ОИСР) след преглед на политиките и практиките в България. Анализът е извършен в партньорство с Министерството на образованието и науката и Европейската комисия.

Заместник-министърът на образованието и науката Мария Гайдарова поздрави работната група при представянето на документа и посочи, че той дава възможност за изграждане на обективна, ориентирана към конкретни резултати и стратегически цели образователна система, както и за формиране на ефективни политики.

Тя отбеляза, че препоръките насочват вниманието към формиране на единна национална визия относно оценяването на учениците и уменията на учителите. Зам.-министърът акцентира върху атестирането на преподавателите като процес, който оценява реалната практика и развитието на учителите. Мария Гайдарова обърна внимание и върху подкрепата за новоназначените учители, включително и в процеса на тяхната начална подготовка. Занапред вниманието ще трябва да бъде насочено и към съвместно учене на учители в училище и онлайн. Според експертите външните оценявания на училищата подкрепят тяхното развитие.

Препоръката за последователност и оперативност на всички нива е осъзната необходимост, особено в контекста на дигитализацията и глобалните процеси, отбеляза зам.-министър Гайдарова. По думите й всички елементи на образователната ни система трябва да са синхронизирани и подчинени на общата цел, а именно: усъвършенстване на ученето и преподаването, пълноценно приобщаване на всички уязвими групи, устойчиво развитие и качествен образователен процес.

По-доброто бъдеще на нашите деца изисква действия сега, прилагане на политика и мерки, на добри практики, които развиват логиката, иновациите, практическото приложение на знанията, които формират умения и ценности, необходими за справяне с предизвикателствата на новото време, отбеляза заместник-министърът.

Споделете

GoTop