ОИСР ЩЕ СЪДЕЙСТВА ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА УМЕНИЯТА В БЪЛГАРИЯ

ОИСР ЩЕ СЪДЕЙСТВА ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА УМЕНИЯТА В БЪЛГАРИЯ

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) ще съдейства България да изготви свой национален план за развитие на уменията. Това ще стане по съвместен проект, финансиран чрез Инструмента за техническа подкрепа към Европейската комисия. Работата по него стартира на съвместна работна среща, по време на която бяха представени резултатите и перспективите по проект IRPEAAL „Изпълнение на обновените приоритети на Европейската програма за учене за възрастни, финансиран по Програма „Еразъм+“ и изпълняван от МОН.

“Важно е да работим върху реалните и практически умения, които са необходими на съвременния свят, на реалния бизнес, на развитието на икономическата среда както за младите, така и за тези, които се намират в етапа на своята трудова реализация, т. е. ученето през целия живот и уменията на възрастните”, посочи зам.-министърът на образованието и науката Мариета Георгиева. Тя отбеляза, че е важно не само създаването на умения, но и как успяваме да ги използваме в максимална степен работната сила.

По време на форума бе коментирано, че е необходимо все повече работодатели да знаят, че кадрите им могат да валидират уменията си, както и да познават новите препоръки и инструменти на ЕС (микроудостоверения и индивидуални сметки за обучение, цифров и зелен преход).

В работната среща освен представители на различни институции и организации от България, се включиха експерти от Генералната дирекция за подкрепа за структурни реформи в Европейската комисия, от ОИСР, от Латвия и Норвегия.

Споделете

GoTop