ОСЕМ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ ПРЕДЛАГАТ ОБУЧЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА „ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА“

ОСЕМ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ ПРЕДЛАГАТ ОБУЧЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА „ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА“

Осем професионални гимназии предлагат обучение за специалността „Електрически превозни средства“ за 169 ученици през следващата учебна година. Това са Професионална гимназия по механизация на селското стопанство „Пейо Кр. Яворов“ в Гоце Делчев, Професионална гимназия по транспорт в Бургас, Професионална техническа гимназия във Варна, ПГ по транспорт „Гоце Делчев“ в Пловдив, Професионална гимназия „Велизар Пеев“ в Своге, Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии „Н. Й. Вапцаров“ в Хасково и ПГ по механотехника и транспорт „Н. Й. Вапцаров“ в Стара Загора. Това стана ясно по време на първата работна среща на Секторния съвет за електрическа мобилност (ССЕМ), която бе открита от заместник-министъра на образованието и науката Таня Михайлова. Иван Костов, главен секретар на ИКЕМ и координатор на Съвета, отбеляза колко важен е този формат на среща на бизнеса с науката и образованието. Част от темите, обсъждани на срещата, бяха разработването на нови учебни програми и планове и на изпитни материали за подобряване на качеството на учебния процес за специалността „Електрически превозни средства“ към професиите „Техник на транспортна техника“ и „Монтьор на транспортна техника“, както и предстоящи обучения на учители. След дискусиите и предложенията за дейности на Съвета в рамките на следващите два месеца, бяха взети решения за по-ефективно използване на възможностите за партньорство на представените в Съвета професионални гимназии и висши училища за актуализиране на квалификацията на учителите по професионална подготовка, включително и за надграждаща квалификация или преквалификация чрез магистърските програми, които университетите предлагат. Беше обсъдено разширяването на обхвата на професиите и специалностите, които са свързани с електрическата мобилност, като наред със специалността „Електрически превозни средства“, дейностите на Съвета ще се насочат и към енергетиката и киберсигурността. По отношение на държавните образователни стандарти, както и учебните и изпитните програми Съветът ще положи усилия за развитие на дигиталните умения и предприемаческите умения, като ключови компетентности, необходими за всеки специалист в областта на електрическата мобилност.

Споделете

GoTop